Przyjmuje się, że kobieta w ciąży powinna unikać wszelkich czynników zwiększających ryzyko nieprawidłowego rozwoju dziecka, a niewątpliwie jednym z nich jest promieniowanie RTG.

Tak więc pomimo, że w stomatologii dawki promieniowania są szczególnie małe, zdecydowanie powinno się unikać ekspozycji, a wszystkie poważniejsze zabiegi wymagające kontroli RTG należy wykonywać po narodzinach dziecka.