Wiele osób zastanawia się, czy podeszły  wiek musi  być przeszkodą w leczeniu implantologicznym. Niewątpliwie  może on wiązać się z ograniczeniami w postaci zaniku kości szczęki lub żuchwy. To właśnie pomiędzy 60. a 90. rokiem życia człowiek ma przeciętnie największe braki w uzębieniu. Dlatego implanty stomatologiczne z założenia są  idealnym rozwiązaniem dla seniora. Jak  wygląda leczenie implantologiczne u osób po 60. roku życia i jakie warunki muszą być spełnione, aby zakończyło się ono powodzeniem?

Leczenie implantologiczne można przeprowadzić u pacjenta po zakończeniu okresu rozwojowego (po 17-18 roku życia). Niezbędne są dogodne warunki kostne, a więc właściwa grubość i gęstość kości szczęki lub żuchwy. W przypadku gdy nie ma wystarczającej objętości kości, doświadczony implantolog przeprowadza zabieg uzupełniający utraconą tkankę kostną. Górnej granicy wieku w zasadzie nie ma. W dzisiejszych czasach lekarze stomatolodzy są w stanie skutecznie leczyć zanik kostny, stosując przeszczepy kostne oraz leczenie materiałami kościotwórczymi, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Współczesne implanty mają udoskonaloną konstrukcję i powierzchnię kontaktu z kością, dzięki czemu odsetek powodzeń w leczeniu sięga tutaj 97-98%, a przypadki odrzucenia implantu są niezwykle rzadkie. Na całym świecie z tej formy uzupełnienia protetycznego z powodzeniem korzystają nawet 80-latkowie.

Oczywiście w przypadku pacjentów w podeszłym wieku zachodzi także większe ryzyko wystąpienia przeciwwskazań związanych z ogólnym stanem zdrowia. Bezwzględne przeciwwskazania stanowią schorzenia takie, jak: nieustabilizowana cukrzyca oraz zaburzenia krzepliwości krwi, które mogą uniemożliwiać prawidłowe gojenie się miejsca wszczepienia implantu. Do pozostałych przeciwwskazań zaliczane są: choroby wyniszczające organizm (alkoholizm, narkomania itp.), choroby krwi, nowotwory, zaawansowana osteoporoza.

Rozwiązania implantologiczne dla seniora

Osoby starsze zmagają się na ogół z dużymi brakami zębowymi, a jednocześnie mają najtrudniejsze warunki do odbudowy protetycznej – z reguły posiadają zanikłe wyrostki zębodołowe, a podniebienie jest nisko wysklepione. Takie zmiany anatomiczne sprawiają trudności w idealnym dopasowaniu protezy oraz powodują jej opadanie. Dlatego rekonstrukcja uzębienia na implantach jest zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozwala na komfort uśmiechu, jedzenia i higieny porównywalny z własnym uzębieniem pacjenta.

Proteza stała

Protezę stałą, niewyjmowaną z jamy ustnej można zaplanować na podbudowie w postaci 6-8 implantów. Takie rozwiązanie pozwoli na równomierny rozkład sił podczas przeżuwania pokarmów i da komfort użytkowania porównywalny z własnym uzębieniem.

Proteza wyjmowana

Mniejsza ilość implantów, od 2 do 4, pozwala na wykonanie  protezy wyjmowanej, utrzymywanej na specjalnych zatrzaskach czy tzw. belce. To jedno z najtańszych rozwiązań w implantologii, dla osób z całkowitym bezzębiem. Jest stosunkowo proste, a zapewnia pacjentowi zdecydowanie lepszą stabilizację protezy, co przekłada się na radość życia i komfort codziennego funkcjonowania.

W przeciwieństwie do tradycyjnych protez osiadających protezy na implantach hamują zanik kości, dzięki czemu profil twarzy pacjenta nie zmieni się znacząco z upływem lat.

Jak widać podeszły wiek nie musi być przeszkodą w korzystaniu w nowoczesnych rozwiązań stomatologicznych i protetycznych. Ważniejsze są warunki kostne oraz ogólny stan zdrowia. Koszt leczenia implantologicznego nie musi być wysoki, gdyż w przypadku protez ruchomych czasem wystarczy założenie zaledwie dwóch implantów, aby uzyskać kolosalną poprawę komfortu życia pacjenta.