Klinika Dentaurus w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego 19 oferuje wykonywanie dla pacjentów 3 nowych i udoskonalonych usług:

  • Leczenie implantologiczne z nawigacja przy wykorzystaniu badania tomograficznego i densytometrii kości własnych
  • Diagnostyka radiologiczno-tomograficzna dla własnych pacjentów i pacjentów zewnętrznych
  • Prace protetyczne dla własnych pacjentów i pacjentów zewnętrznych

Powyższe było możliwe poprzez wdrożenie 3 innowacji procesowych, technologi świadczenia usług:

  • Wirtualne, cyfrowe zaplanowanie zabiegu implantacji wraz z wykonaniem szablonu zabiegowego pod kątem planowanej odbudowy protetycznej przy wykorzystaniu badania tomograficznego i densytometrii kości
  • Badanie tomograficzne trójwymiarowe
  • Wytwarzanie prac protetycznych i szablonów zabiegowych bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym dla pacjentów własnych oraz na zlecenie zewnętrznych podmiotów medycznych

Aktualności