Leczenie zachowawcze

Stomatologia zachowawcza oferuje szereg procedur mających na celu uzupełnienie utraconych tkanek zęba. Zazwyczaj defekt ten następuje wskutek destrukcyjnego działania próchnicy. Istotą tego procesu jest postępujaca demineralizacja i ubytek tkanek, spowodowany działaniem bakterii próchnicotwórczych. Stąd tak istotnym jest zachowanie przez pacjenta odpowiedniej higieny. Mycie zębów po każdym posiłku, używanie nici dentystycznych oraz płynów do płukania jamy ustnej powoduje usuwanie płytki nazębnej, w której bytują wspomniane bakterie.

Nie zawsze jednak środki te są wystarczające, a bakterie namnażając się uszkadzają ząb tworząc ubytek próchnicowy. W takim przypadku należy zwrócić się po pomoc do lekarza stomatologa. Istotą leczenia zachowawczego jest usunięcie zmienionych chorobowo struktur, aż do granicy zdrowej tkanki, a następnie ich odbudowa. Prawidłowo założone wypełnienie powinno być szczelne, gładkie, dobrze przylegać do zęba, a swym kolorem i wyglądem jak najwierniej upodabniać się do naturalnego uzębienia. Dentysta powinien również dopasować wypełnienie do panujących w ustach pacjenta warunków zgryzowych. Dzięki współczesnym technologiom stomatolog ma możliwość odbudowy, przypominającej do złudzenia zęby własne pacjenta ! Dodatkowo dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu i usunięciu zmienionych próchnicowo tkanek, unikamy powikłań w postaci bólu zęba czy dyskomfortu w jamie ustnej. Pozwala to nam zdecydowanie dłużej cieszyć się własnym uśmiechem.Stomatologia zachowawcza oferuje szereg procedur mających na celu uzupełnienie utraconych tkanek zęba. Zazwyczaj defekt ten następuje wskutek destrukcyjnego działania próchnicy. Istotą tego procesu jest postępujaca demineralizacja i ubytek tkanek, spowodowany działaniem bakterii próchnicotwórczych. Stąd tak istotnym jest zachowanie przez pacjenta odpowiedniej higieny. Mycie zębów po każdym posiłku, używanie nici dentystycznych oraz płynów do płukania jamy ustnej powoduje usuwanie płytki nazębnej, w której bytują wspomniane bakterie.

Nie zawsze jednak środki te są wystarczające, a bakterie namnażając się uszkadzają ząb tworząc ubytek próchnicowy. W takim przypadku należy zwrócić się po pomoc do lekarza stomatologa. Istotą leczenia zachowawczego jest usunięcie zmienionych chorobowo struktur, aż do granicy zdrowej tkanki, a następnie ich odbudowa. Prawidłowo założone wypełnienie powinno być szczelne, gładkie, dobrze przylegać do zęba, a swym kolorem i wyglądem jak najwierniej upodabniać się do naturalnego uzębienia. Dentysta powinien również dopasować wypełnienie do panujących w ustach pacjenta warunków zgryzowych. Dzięki współczesnym technologiom stomatolog ma możliwość odbudowy, przypominającej do złudzenia zęby własne pacjenta ! Dodatkowo dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu i usunięciu zmienionych próchnicowo tkanek, unikamy powikłań w postaci bólu zęba czy dyskomfortu w jamie ustnej. Pozwala to nam zdecydowanie dłużej cieszyć się własnym uśmiechem.