Implanty

Najnowocześniejszym osiągnięciem współczesnej stomatologii sa implanty dentystyczne. Technologia ta wykorzystywana jest u pacjentów, którzy utracili zęby i chcieliby ponownie móc cieszyć się pięknym uśmiechem. Coraz liczniejsze grono pacjentów rezygnuje w tej sytuacji z niekomfortowych protez ruchomych na rzecz implantów. Należy tutaj dodać, iż w odróżnieniu od mostów protetycznych, nie pociągają one z kolei za sobą konieczności szlifowania zębów własnych pacjenta. Standardowa procedura implantacji polega na wkręceniu implantu w miejsce utraconych zębów.

Po około 3 miesiącach można na implancie wykonać specjalna koronę tak, że efekt finalny przypomina do złudzenia ząb własny. W niektórych przypadkach (pod warunkiem, że uzyska się odpowiednio dobrą stabilizację pierwotną implantu), można nawet wykonać koronę tymczasową bezpośrednio po wszczepieniu implantu. Wybór metody postępowania należy oczywiście do lekarza. Kluczowym problemem w implantologii jest brak dostatecznej ilości kości do wszczepienia implantu. Zjawisko zaniku kości jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się organizmu, może pojawić się w przebiegu wielu schorzeń (np. paradontoza, osteoporoza, schorzenia metaboliczne), występuje również zawsze po usunięciu zęba. Jest więc szczególnie istotne by planując usunięcie zęba rozważyć natychmiastową implantację, może się bowiem okazać, że decydując się na implant za kilka lat będziemy mieli problem z niedostateczną ilością kości. Stwierdzono, że już w pierwszym roku po usunięciu zęba, zanik kości może wynosić nawet 40 % ! W przypadku, gdy już doszło do zaniku kości, można wykonać dodatkowe zabiegi mające na celu, zwiększenie objętości kości. Zabiegi takie to sinus lift (podniesienie zatoki szczękowej), przeszczepy kości i tkanek miękkich, poszerzenie wyrostka zębodołowego i inne. Dzięki tym zabiegom można przeprowadzić zabieg implantacji nawet w najtrudniejszych przypadkach. Zawsze warto jednak myśleć o wszczepieniu implantu jak najwcześniej, nie czekając na postępujący zanik kości. Wówczas leczenie jest prostsze, a co za tym idzie dużo tańsze. W naszej klinice stosujemy różne systemy implantologiczne np. implanty Xive i Ankylos firmy Dentsply Friadent czy Q implanty firmy Trinnon. Wybór systemu odbywa się w oparciu o konkretne warunki kostne, jak też oczekiwnia pacjenta. Posiadanie kilku systemów implantologicznych pozwala na dopasowanie rozmiarów wszczepów do konkretnych waruków kostnych, a co za tym idzie daje większe możliwości implantacji szczególnie w trudnych warunkach.

© Copyright - Dentaurus 2018