W przypadku szczotek z miękkim włosiem oczyszczanie zębów jest zbyt słabe, więc i utrzymanie higieny na właściwym poziomie niemożliwe. Z kolei szczotki twarde, przy niewłaściwej technice szczotkowania, powodują uszkadzanie szkliwa.

Może to prowadzić do powstawania ubytków przyszyjkowych czy nadwrażliwości zębowych. Najlepiej jest używać szczotek o średniej twardości, gdyż dobrze oczyszczają zęby jednocześnie ich nie uszkadzając.