Usunięcie zęba to ostateczność, której nie zawsze udaje się uniknąć. Trzeba mieć jednak świadomość, że brak jednego lub kilku zębów to nie tylko problem estetyczny.

 

Wraz z biegiem czasu, jaki upłynie od ekstrakcji, rusza lawina powikłań, do których należą:

– przechylanie się zębów sąsiadujących z luką (grozi to ich utratą!),

– nadmierne ścieranie zębów (są silniej eksploatowane, bo muszą przejąć na siebie siły fizyczne powstające podczas przeżuwania pokarmu – im luk w uzębieniu więcej, tym problem ten będzie szybciej postępował),

– atrofia kości (wraz z nią zmiana kształtu dziąseł, a z czasem również zmiana rysów twarzy),

– problemy z wymową,

– problemy z trawieniem wynikające z niedokładnego przeżuwania oraz ograniczenia w jedzeniu określonych posiłków.

Dlatego w przypadku ekstrakcji zęba należy jak najszybciej podjąć leczenie protetyczne. Osobom oczekującym od rozwiązania protetycznego maksymalnego komfortu zaleca się zastosowanie implantów stomatologicznych.

Czym jest implant?

Implant stomatologiczny wykonany jest z tytanu i kształtem przypomina śrubkę. Wszczepiony w kość szczęki lub żuchwy w miejscu po utraconym zębie ma za zadanie zastępować korzeń zęba. Na implancie mocowana jest porcelanowa korona. Implant tym różni się od innych protez, że tkwi w kości na stałe – jak naturalny ząb. Daje pełen komfort jedzenia, uśmiechu i codziennej higieny. Tytan jest materiałem biokompatybilnym co oznacza, że zrasta się z kością człowieka, zapobiegając tym samym zjawisku atrofii, o której mowa powyżej. Implant ma praktycznie dożywotnią trwałość, oczywiście pod warunkiem należytej dbałości o higienę jamy ustnej.

Jak wygląda wszczepienie implantu?

Wszczepienie implantu to zabieg chirurgiczny, poprzedzony konsultacją, diagnostyką radiologiczną oraz wykonaniem badań zleconych przez stomatologa. Lekarz stomatolog odsłania dziąsło, po czym nawierca otwór w kości i wprowadza implant. Następnie zasłania go dziąsłem i zakłada szwy. Dziąsło goi się szybko, jednak czas potrzebny na osteointegrację, a więc zrośnięcie tytanu z kością, zajmuje około 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie na łącznik implantu może być nałożona korona porcelanowa. W międzyczasie pacjent korzysta z korony tymczasowej, dającej efekt estetyczny. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.

Jakie są główne korzyści dla pacjenta wynikające z leczenia implantologicznego?

– Implant daje efekt rekonstrukcji uzębienia porównywalny z posiadaniem naturalnego zęba lub zębów – podczas żucia przenosi siły na kość szczęki lub żuchwy. Daje pełną wygodę przeżuwania i codziennej higieny, bo jest nieruchomy i niezdejmowalny (poza warunkami gabinetu stomatologicznego).

– Metoda nie wymaga szlifowania zębów sąsiadujących z luką.

– Pacjent uzyskuje piękny, naturalny uśmiech, a co za tym idzie także lepsze samopoczucie i wyższą samoocenę.

– Metoda zapobiega zanikom kostnym.

– Uzupełnienie może mieć dożywotnią trwałość.

– Tym sposobem można uzupełnić brak jednego lub kilku zębów (most), a nawet zrekonstruować uzębienie w przypadku całkowitego bezzębia (odbudowa łuku na kilku implantach).

Implant można wszczepić bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Najlepiej zrobić to w jak najkrótszym czasie od usunięcia. U pacjentów, u których wystąpił zanik kostny, należy najpierw przeprowadzić leczenie z zastosowaniem materiałów kościotwórczych, aby zapewnić odpowiednią podstawę dla implantu.