Braki zębowe, to nie tylko pogorszona kosmetyka uśmiechu! Trzeba pamiętać, że brak zębów powoduje pochylanie się sąsiednich zębów w kierunku luki, wysuwanie się zęba przeciwstawnego (sprawia on wrażenie jakby był coraz dłuższy), zanik kości w obrębie ubytku i inne liczne konsekwencje.

Dodatkowo brak poszczególnych zębów powoduje, że generowane przez nasze mięśnie siły rozkładają się na mniejszą liczbę zębów, co powoduje ich przeciążenie często prowadzące do ich rozchwiania, a nawet utraty. Brak pojedynczego zęba jest tylko początkiem sekwencji niekorzystnych zdarzeń. Najbardziej fizjologiczną formą powrotu do sytuacji wyjściowej jest wszczepienie implantu dentystycznego. Prawidłowo spozycjonowany implant wraz z osadzoną na nim koroną spełnia wszystkie funkcje zęba naturalnego i zapewnia piękny, naturalny wygląd.