Aktualności

Dr Izabela Czołgosz uczestniczyła w spotkaniu EPSOS (European Postgraduate Student Orthodontic Society), który odbył się 5 czerwca w Montreux w Szwajcarii, podczas którego prezentowała przypadek leczenia interdyscyplinarnego (ortodonta i protetyk), jako jedna z 6. osób wybranych z całej Europy.

Aktualności