Aktualności

Dr Jacek Owczarczak wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Narzędzia rzeczywiste i wirtualne współczesnej chirurgii implantologicznej i implantoprotetyki”, która odbyła się w dniach 14-15 października 2016 w Lublinie.

Główne aspekty konferencji:

  • "Objętość kości - czy to ma znaczenie?"
  • "Belki na implantach idealnym rozwiązaniem implantoprotetycznym w przypadkach zaawansowanej atrofii kości szczęk"
  • "Natychmiastowa implantacja i obciążenie, czynniki sukcesu i zagrożenia" oraz "Wykorzystanie ksenogennego flexa gąbczastego w zabiegach sinus liftu otwartego oraz flexa kortykalnego w zabiegach augmentacji"

Lubelskie Forum Implantologiczne 2016

Aktualności