Aktualności

Wprowadziliśmy nowy system implantologiczny w Klinikach Dentaurus. Alpha Bio, bo o nim mowa jest kolejnym wykorzystywanym w naszych klinikach systemem implantologicznym.

Daje on szerokie możliwości odbudowy implantoprotetycznej i powoli na jeszcze lepsze dostosowanie naszej oferty do potrzeb pacjentów.

Aktualności